Reducerea timpului de muncă a salariaţilor

12. august 2020 | Reading Time: 3 Min

În cazul reducerii temporare a activităţii companiei, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă.

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale calculate conform timpul efectiv lucrat.

Indemnizaţia sus-menţionată se achită de angajator, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii. Procedura de decontare a sumelor, precum şi perioada de aplicare a acestor facilităţi se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.

Particularități:
– măsura se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, se comunică salariatului şi se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– măsura nu poate fi cumulată cu alte măsuri de reducere a programului de muncă prevăzute în Codul muncii, iar pe perioada aplicării acestei măsuri, angajatorul nu poate iniţia concedieri colective;
– pe perioada reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară;
– pe perioada reducerii timpului de muncă sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus;
– indemnizaţia acordată în completarea drepturilor salariale reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, inclusiv contribuţiei asiguratorie pentru muncă;
– indemnizaţia nu poate fi cumulată cu alte tipuri de facilităţi fiscale acordate angajatorilor pentru angajaţii acestora în contextul situaţiei epidemiologice;
– desfăşurarea activităţii salariaţilor, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în afara programului de lucru stabilit (inclusiv in afara programului de muncă redus), constituie contravenţie şi angajatorul se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Condiții cumulative de acordare a indemnizaţiei:
a) măsura reducerii timpului de muncă afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

Sursa: Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din data de 10.08.2020.

COVID - 19 Employment Flash No. 17_12.08.2020
Persoană de contact