S-a votat suspendarea PUZ-urilor pentru 5 Sectoare pentru 12 luni

9. martie 2021 | Reading Time: 1 Min

Consiliul General al Municipiului București  a decis vineri, 26.02.2021,  suspendarea pentru o perioadă de 12 luni a celor 5 Planuri Urbanistice Zonale pentru Sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6.

Pentru Sectorul 1, având în vedere faptul că nu a existat un PUZ de sector adoptat, nu s-a pus problema suspendării acestuia.

Conform  hotărârii Consiliul General al Municipiului București autorizațiile de construire/ desființare emise anterior datei de 26.02.2021 nu sunt afectate de suspendare, ele rămânând valabile.

Totodată, suspendarea nu se aplică certificatelor de urbanism în scop de autorizare și nici autorizațiilor de construire/ desființare aflate in curs de emitere care vor fi guvernate în continuare de PUZ-urile de sector suspendate.

Cu privire la autorizațiile de construire emise pe durata măsurii suspendării PUZ-urilor coordonatoare, acestea vor trebui să respecte prevederile documentațiilor de urbanism anterioare Hotărârilor de suspendare.

Tax & Legal Newsletter februarie 2021
Persoană de contact