Telemunca și munca de la domiciliu

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis în data de 16 martie 2020, societățile cu capital privat pot introduce munca în regim de telemuncă sau munca la domiciliu, pe perioada stării de urgență și în masura în care este posibil, prin act unilateral al angajatorului.
Astfel, angajatorul poate implementa telemunca sau munca la domiciliu în cadrul companiei, pe baza unei Decizii a Administratorului, care va fi adusă la cunoșțintă angajaților. Decizia Administratorului va fi transmisă în Revisal, înainte de intrarea în vigoare a prevederilor acesteia.

In afara periodei de stare de urgență, organizarea activității angajaților în regim de telemuncă sau muncă de acasă se stabilește prin acte adiționale la contractele de muncă.
Actele adiționale se agreează și se semnează de către ambele părți (angajator și angajat) și se raportează în Revisal înaintea intrării în vigoare a modificărilor.

Sursa: Decretul Prezidențial nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact